> Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach

Dyrektor MiPBP w Ropczycach: mgr Agnieszka Szela
Instruktor ds. sieci Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego: Monika Antoszewska,
Księgowość: mgr Sylwia Stefańska,
Administracja: mgr Beata Wojdon,                                                                                                                                            Telefon: 17 22 18 367

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych
Bibliotekarze: inż. Ewa Ozga - Kierownik ds. Filii MiPBP w Gminie Ropczyce, mgr Marcin Zieliński,
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 8:00- 18:00, sobota: 8:00-13:00.                                                              

Działalność:
- konkursy literackie,
- akcja Narodowe Czytanie
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- spotkania autorskie,
- wykłady, prelekcje,
- wieczory poezji,
- spotkania w Klubie Lokalnych Poetów Strumień,
- współpraca ze środowiskiem,
- współpraca z mediami.
Zasoby biblioteczne: księgozbiór Wypożyczalni dla Dorosłych na dzień 30.06.2021.r. liczył 13 630 woluminów.

 

Czytelnia
Bibliotekarze: dr Grażyna Woźny – Kierownik ds. Gromadzenia, Opracowania i Informacji naukowej, mgr Marta Kaczor,
Godziny otwarcia:poniedziałek:8:00-16:00, wtorek-piątek:8:00-18:00, sobota:8:00-13:00                                                                  

Działalność:
- wystawy, wystawki,
- spotkania autorskie,
- wykłady, prelekcje,
- współpraca ze środowiskiem,
- współpraca z mediami,
- czytelnia Internetowa.
Zasoby biblioteczne: księgozbiór Czytelni na dzień 30.06.2021 r. liczył 7 110 woluminów.

 

Oddział dla Dzieci
Bibliotekarze: Renata Szkutak, mgr Anna Gajecka,
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 8:00-18:00, sobota: 8:00-13:00.                                                            

Działalność:
- współpraca ze Szkołami i Przedszkolami z terenu Gminy Ropczyce,
- głośne czytania w ramach akcji: Cała Polska Czyta Dzieciom, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
- Akademia Malucha,
- spotkania autorskie z twórcami literatury dziecięcej,
- warsztaty artystyczne dla najmłodszych,
- konkursy,
- konkurs cykliczny Najaktywniejszy Czytelnik Roku,
- akcje: wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,
- lekcje biblioteczne,

Zasoby biblioteczne: księgozbiór Oddziału dla dzieci na dzień 30.06.2021 r. liczył 10 356 woluminów.

 

Filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

Brzezówka
Adres: Brzezówka, 39-102 Lubzina,
Bibliotekarz: mgr Żaklina Karaś - Siepierska,
Godziny otwarcia: poniedziałek-wtorek :12:00-16:00 , środa :14.00-18.00, czwartek-piątek: 8.00-12.00, sobota-nieczynne,
Telefon: 17 22 12 041
E-mail: brzezowka@bpropczyce.euDziałalność:

- funkcjonuje przy bibliotece Klub Miłośników Biblioteki,
- Senior w Bibliotece,
- wystawki nowości wydawniczych, okolicznościowych,
- lekcje biblioteczne, prelekcje,
- głośne czytanie,
- konkursy,
- dostęp do internetu,
- promocja czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym facebook.

Zasoby biblioteczne: Biblioteka posiada 5 833 woluminy na dzień 30.06.2021 r.

 

Gnojnica
Adres: Gnojnica 146, 39-105 Gnojnica,
Bibliotekarz: inż. Elżbieta Pazdan,
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 -16:00, wtorek- środa: 10:00 -18:00, czwartek-piątek: 8.00-16.00, sobota: 8.00-13.00, w II i IV tygodniu każdego miesiąca biblioteka czynna od wtorku do soboty włącznie, (poniedziałek nieczynne)                    Telefon: 17 22 11 007
E-mail: gnojnica@bpropczyce.euDziałalność:
- lekcje biblioteczne,
- cykliczny konkurs ,, Najaktywniejszy Czytelnik Roku ‘’,
- akcje : wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,
- głośne czytania dla dzieci – współpraca ze szkoła podstawową oraz przedszkolem,
- konkursy literackie, plastyczne,
- wystawki nowości wydawniczych,
- dostęp do internetu,
- promocja czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym facebook.

Zasoby biblioteczne: 6 158 woluminów na dzień 30.06.2021 r.

 

Lubzina
Adres: Lubzina 187, 39-102 Lubzina,
Bibliotekarz: mgr Edyta Bojarska,
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 -16:00, wtorek- środa: 10:00 -18:00, czwartek-piątek: 8.00-16.00, sobota: 8.00-13.00, w II i IV tygodniu każdego miesiąca biblioteka czynna od wtorku do soboty włącznie, (poniedziałek nieczynne)
Telefon: 17 22 12 551                                                                                                                                                                     E-mail: lubzina@bpropczyce.eu

 

Działalność:

- Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży,
- cykliczny konkurs ,, Najaktywniejszy Czytelnik Roku ‘’,
- akcje : wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,
- akcje : Cała Polska Czyta Dzieciom, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Narodowe Czytanie,
- lekcje biblioteczne,
- współpraca z lokalnymi twórcami,
- współpraca ze Szkołą Podstawową w Lubzinie i Kołem Gospodyń Wiejskich,
- konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne,
- pasowanie na Czytelnika,
- kultywowanie tradycji : spotkania świąteczne, andrzejkowe,
- wystawki i gazetki tematyczne i rocznicowe,
- promocja czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym facebook.

Zasoby biblioteczne: 9 303 woluminy na dzień 30.06.2021 r.

 

Niedźwiada
Adres: Niedźwiada 113, 39-107 Niedźwiada,
Bibliotekarz: inż. Elżbieta Strzałka,
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 -16:00, wtorek- środa: 10:00 -18:00, czwartek-piątek: 8.00-16.00, sobota: 8.00-13.00, w II i IV tygodniu każdego miesiąca biblioteka czynna od wtorku do soboty włącznie, poniedziałek (nieczynne)
Telefon: 17 22 10 115
E-mail: niedzwiada@bpropczyce.euDziałalność:
- cykliczny konkurs ,, Najaktywniejszy Czytelnik Roku ‘’,
- akcje : wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,
- akcje : Cała Polska Czyta Dzieciom, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Narodowe Czytanie,
- wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży,
- konkursy literackie, plastyczne,
- wystawki tematyczne i rocznicowe,
- głośne czytanie,
- współpraca ze szkołami podstawowymi z Niedźwiady Dolnej i Górnej,
- promocja czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym facebook.

Zasoby biblioteczne: 8 100 woluminów na dzień 30.06.2021 r.

 

Ropczyce - Witkowice
Adres: Sucharskiego 101, 39-100 Ropczyce,
Bibliotekarz: Marietta Piecuch,
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek- środa: 10:00-18:00, czwartek-piątek: 8.00-16.00, sobota: 8.00-13.00, w II i IV tygodniu każdego miesiąca biblioteka czynna od wtorku do soboty włącznie, poniedziałek (nieczynne)
Telefon: 17 22 17 126
E-mail: witkowice@bpropczyce.euDziałalność:
- cykliczny konkurs ,, Najaktywniejszy Czytelnik Roku ‘’,
- Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży,
- akcje : wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,
- konkursy literackie, plastyczne,
- współpraca z Zespołem Szkół nr 5, Przedszkolem, KGW, OSP w Witkowicach,
- wystawki nowości wydawniczych,
- czytelnia internetowa,
- cykliczna akcja ,, Czytamy i się rozwijamy’’,
- promocja czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym facebook.

Zasoby biblioteczne: 8 370 woluminów na dzień 30.06.2021 r.

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Szela | Data wprowadzenia: 2017-05-26 09:11:17 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:04:07.
Data wprowadzenia: 2017-05-26 09:11:17
Data modyfikacji: 2021-11-08 14:04:07
Opublikowane przez: Agnieszka Szela
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
Burmistrz Miasta
Bolesław Bujak
Kontakt:
Tel: (17) 22 10 510
Fax: (17) 22 10 555
e-mail: ropczyce@intertele.pl