Lista Jednostek
Lista Jednostek
 
 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce

Nazwa Miasta
Ropczyce
Burmistrz Miasta
Bolesław Bujak
Adres Jednostki Nadrzędnej  ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
Kontakt tel: (17) 22 10 510
fax: (17) 22 10 555
e-mail: ropczyce@intertele.pl
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach
3. Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach
5. Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach
6. Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej
7. Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli
8. Szkoła Podstawowa w Lubzinie
9. Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich
10. Szkoła Podstawowa w Małej
11. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej
12. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej
13. Szkoła Podstawowa w Brzezówce
14. Szkoła Muzyczna w Ropczycach
15. Publiczne Przedszkole Nr 1
16. Publiczne Przedszkole nr 2
17. Publiczne Przedszkole nr 3
18. Publiczne Przedszkole "Ochronka" Sióstr Służebniczek
19. Publiczne Przedszkole w Lubzinie
20. Publiczne Przedszkole w Gnojnicy Dolnej
21. Żłobek Miejski w Ropczycach
22. Miejsko-Gminny Zespół Oświaty
23. Centrum Kultury
24. Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
25. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26. Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych
27. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

 

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2018-01-22 14:38:45.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2018-01-22 14:38:45
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
Burmistrz Miasta
Bolesław Bujak
Kontakt:
Tel: (17) 22 10 510
Fax: (17) 22 10 555
e-mail: ropczyce@intertele.pl