> Ogłoszenia
Diagnoza potrzeb na realizację Programu”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
2023-11-08 12:48:52
  ...więcej

Diagnoza potrzeb na realizację Programu”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
2023-08-23 20:55:52
  ...więcej

Rodzina wspierająca.
2023-03-14 16:40:52
RODZINA WSPIERAJĄCA Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do wspó  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
2022-11-04 18:24:39
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów spraw  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
2022-11-03 16:11:12
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów spraw  ...więcej

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.
2022-11-03 16:06:18
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobisteg  ...więcej

Rodzina wspierająca.
2022-10-29 00:24:09
RODZINA WSPIERAJĄCA Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do wspó  ...więcej

Informacja dotycząca złożonych wniosków o wypłatę dodatków do źródeł ciepła.
2022-10-26 15:57:09
Ropczyce, 21.10.2022 r. INFORMACJAKIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPCZYCACH o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z   ...więcej

Informacja dotycząca złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
2022-09-19 14:35:47
Ropczyce, 19.09.2022 r. Informacja dotycząca złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie zł  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta ds. Świadczeń Rodzinnych - oferta znak MGOPS/1/2019.
2019-05-21 10:29:46
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na na wolne stanowiska pracy Kierownika Komórki ds. Świadczeń Rodzinnych - oferta znak MGOPS/2/2017.
2017-02-21 13:21:03
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na na wolne stanowiska pracy Referenta ds. Świadczeń Rodzinnych - oferta znak MGOPS/1/2017.
2017-02-21 13:19:33
  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
Burmistrz Miasta
Bolesław Bujak
Kontakt:
Tel: (17) 22 10 510
Fax: (17) 22 10 555
e-mail: ropczyce@intertele.pl