> Rejestry
Rejestry
 

Usługa cateringu - dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Ropczycach w 2018 roku

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 25a ust. 1 warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz sprzętu

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Informacja z art. 86 ust. 5

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Charchut | Data wprowadzenia: 2017-12-09 21:48:37.
Data wprowadzenia: 2017-12-09 21:48:37
Opublikowane przez: Magdalena Charchut
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
Burmistrz Miasta
Bolesław Bujak
Kontakt:
Tel: (17) 22 10 510
Fax: (17) 22 10 555
e-mail: ropczyce@intertele.pl